Aanmelden nieuwe client
Home > YOEP
YOEP

YOEP

YOEP Onderwijs en Zorg

meer info op de website van YOEP 

YOEP is meer dan een praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Op basis van 20 jaar ervaring slaat YOEP een brug tussen onderwijs en zorg.

Vanaf 1 juni 2015 opereert YOEP los van grote broer Yulius. Met een vestiging in Rotterdam, Voorburg en Warmond werkt YOEP nauw samen tal van zorgaanbieders om passende zorg en ondersteuning te bieden. Voor meer informatie beziek de website van YOEP

Onderwijs-Zorg Arrangementen. Probleemsituaties kunnen zich voordoen rond een individueel kind, maar ook rond een klas, of een hele school. YOEP heeft zich gespecialiseerd in het verbinden van zorg en onderwijs. Onze Onderwijs-Zorg-Specialisten helpen in deze situaties met behandelingen, analyse en advies. YOEP helpt de school inzicht te krijgen in factoren die het functioneren van het kind belemmeren. YOEP geeft advies voor een gerichte aanpak. 

Wanneer naar een kinder- en jeugdpsychiater? Kinderen worden naar een kinder- en jeugdpsychiater verwezen als er zorgen zijn om hun ontwikkeling, die niet passen bij de leeftijd. Omdat kinderen zich op veel gebieden horen te ontwikkelen, kan een probleem in die ontwikkeling zich op veel gebieden tonen. Vaak worden andere ontwikkelingsgebieden ook beinvloed. Bovendien leeft een kind altijd in interactie met een context: thuis, op school en in een vrije tijdscircuit. Er kunnen symptomen ontstaan die kunnen verontrusten. Symptomen kunnen naar buiten zijn gericht, of juist naar binnen. Het is zaak om symptomen, de ontwikkeling van het kind en de contexten waarin het kind leeft in beeld te brengen. Dit moet op een systematische wijze gebeuren, om niets te missen. 

Wat kun je verwachten? Het gaat  in een praktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrie niet om het invullen van eenvoudige lijstjes. Het gaat ook niet om het plakken van labels. Het gaat ook niet om het snel uitdelen van receptjes. Een kind met een probleem in de ontwikkeling verdient adequaat en kundig onderzoek, waarna op basis van kennis besloten wordt wat verder nodig is. Soms hoeft er weinig of niets te gebeuren en kan behandeling of advisering kort zijn. Soms is langer contact nodig waarbij gekozen kan worden uit vele behandel- en begeleidingssoorten.

Wie kan er terecht? In de praktijk worden kinderen en jongeren tot 18 jaar met kinder- en jeugdpsychiatrische problematiek behandeld. Ook is er plaats voor jong volwassenen van 18-30 jaar die kampen met de gevolgen van hun jeugdpsychiatrische problematiek in deze levensfase. Soms worden ook ouders van kinderen binnen de praktijk behandeld.

Samenwerking Kinderen tonen hun ontwikkelingsprobleem in hun leefomgevingen; dus thuis, op school en in het vrije tijdscircuit. Voor zowel diagnostiek, als begeleiding en behandeling is een brede blik nodig. Een blik die verder gaat dan aandoeningen en die niet beperkt blijft tot de spreekkamer. ChildPoint streeft naar goede samenwerking met scholen, verwijzers en wijkteams. 

'Omgekeerde stepped care' In de praktijk  wordt  het 'omgekeerde stepped care' model gebruikt. Daarbij wordt nadrukkelijk de samenwerking tussen zorg en school gezocht. In het 'omgekeerde stepped care' model worden intakes gedaan door hoger opgeleide medewerkers van de praktijk. Zij vinden zoveel mogelijk op school plaats, met ouders en iemand van school die het kind goed kent. We maken een pre-diagnose aan de hand van het FunctioneringsProfiel, dus aan het begin van het proces is al duidelijk wat de route voor verdere diagnostiek moet zijn. Bovendien is eerder duidelijk of een verwijzing op dit moment terecht is en wat er moet gebeuren. In de behandel- en begeleidingsfase kunnen veel contacten op school plaatsen vinden. Het voordeel daarvan is dat de lijntjes kort zijn met de kinderen, de ouders en de docenten. De aanpak is innovatief en werkzaam gebleken. 

Financiering De financiering voor kinderen onder 18 jaar verloopt via de gemeenten.YOEP heeft voor 2017 contracten met de gemeenten in de regio's Holland-Rijnland, Haaglanden, Rijnmond en Zuid Holland Zuid. Boven de 18 jaar is er de verzekerde zorg. YOEP Onderwijs en Zorg heeft een contract met de Zorgverzekeraars aangesloten bij Multizorg. Facturering van de zorg voor clienten van 18 jaar en ouder verzekerd bij andere zorgverzekeraars factureren wij via FAMED. Neem altijd contact op met uw zorgverzekeraar er geldt mogelijk mogelijk een eigen bijdrage.  

Adressen:

  • YOEP Warmond         Dorpsstraat 73, 2361 AV, Warmond.
  • YOEP Voorburg     Jacob van den Eyndestraat 73 , 2274 XA Voorburg 

Aanmelden: Kan door het aanmeldformulier in te vullen. Binnen drie werkdagen nemen we dan contact met u op. Voor vragen kunt U contact opnemen met het secretariaat via e-mail praktijk@yoep.nu of telefonisch: 088 9723 730. Indien U zich aanmeld gaan wij ervanuit dat U akkoord bent met onze algemene voorwaarden welke U hier kunt downloaden. Breng deze voorwaarden, ondertekend en samen met de verwijsbrief en een kopie van een geldig ID mee naar uw eerste afspraak.