Aanmelden nieuwe client
Home

Innovatieve jeugdzorg met ouders, scholen, jeugdhulporganisaties

Innovatieve jeugdzorg met ouders, scholen, jeugdhulporganisaties

                        

Samen gaan we voor de optimale ontwikkeling van 0 tot 23-jarigen

Steeds meer kinderen hebben ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld Nina uit groep 5. Zij zondert zich af en zoekt uitvluchten om onder opdrachten van de juf uit te komen. Waarom doet Nina dit? En hoe kunnen we haar helpen in haar leefomgeving? Wij geven je de antwoorden én handvatten om op de werkvloer te handelen.

Alle expertise onder 1 dak

Je kunt ons inschakelen voor:
  • screening en triage advies
  • training en coaching op het gebied van handelingsgericht werken
  • advies voor het organiseren en inrichten van het ondersteuningsproces en het leveren en financieren van zorg
Wil je meer weten over onze diensten? Lees verder

Focus op preventie door vroegsignalering via e- health

Zorgen over de ontwikkeling van een 1 of meerdere kinderen? Meten is weten. Met het FunctioneringsProfiel stel je vast:
  • of de ontwikkeling onder druk staat
  • wat de ernst van de situatie is
  • wat het functioneringsniveau is
  • hoe je bij het handelen uitgaat van wat nodig is

Toont de uitslag van het FunctioneringsProfiel dat nader onderzoek of behandeling nodig is? Wij werken samen met een netwerk van zorgprofessionals.

Continu verbeteren op basis van data

Het FunctioneringsProfiel bevat veel data. Dit geeft je de mogelijkheid om gericht inzicht te krijgen in bijvoorbeeld:
  • het effect van de geboden ondersteuning
  • trends en risicofactoren
  • in- en uitstroomprofielen voor de zorg en het onderwijs
Daarnaast kun je door de inzet van IT-oplossingen betere voorspellingen doen met data. Het resultaat: je neemt ‘fact based’ besluiten over ondersteuning en zorg.

Alle informatie is compleet veilig

De veiligheid en de privacy van persoonsgegevens en zorginformatie zijn volledig geborgd. Daarnaast voldoen wij aan de beveiligingsconvenanten onderwijs-zorg. Kortom, je kunt erop vertrouwen dat wij aan alle eisen voldoen.

Ontdek hoe ChildPoint je kan helpen

Meer informatie?
Je bereikt ons op 088 - 9723 730 of info+childpoint+nl.
Wil je dat wij jou bellen of mailen? Vul het contactformulier in.

Word coach van uw kind!

Externaliserende gedragsproblemen: De manier waarop kinder- en jeugdpsychiater Michiel Noordzij kijkt naar kinderen met externaliserende gedragsproblemen is buitengewoon nuchter. Dat blijkt meteen wanneer hij in volstrekt duidelijke termen aangeeft wat gedragsproblemen eigenlijk zijn. “We spreken van een gedragsprobleem als een kind regelmatig net dát doet, wat hij niet zou moeten doen. Of wanneer hij nou juist datgene niet doet wat hij wél zou moeten doen.”

Lees het hier hele artikel.

Ouders en kind

In de YOEP Praktijk worden kinderen en jongeren tot 18 jaar met kinder- en jeugdpsychiatrische problematiek behandeld. Ook jong volwassenen, van 18-30 jaar die kampen met de gevolgen van hun jeugdpsychiatrische problematiek, zijn welkom. Indien nodig worden ook ouders begeleid in het omgaan met de ontwikkelingssroornissen en/of gedrgproblemen van hun kinderen.

rn

Scholen en docenten

Voor u als leerkracht of begeleider is de begeleiding van zorgbehoeftige kinderen vaak niet eenvoudig. Het is aan u om hen structuur te geven, hulp te bieden en tegelijk overzicht te houden. Het welzijn van het kind, individueel en binnen de klas, staat voorop en vraagt veel van uw professionaliteit. Training van uw vaardigheden en gebruik van het FP steunt u daarbij. U krijgt beter inzicht in de problematiek. Het wordt makkelijker om slagvaardig te handelen en de communicatie tussen ouders, school en zorgaanbieders beter te laten verlopen. YOEP's Onderwijs en Zorg Specialisten (OZS) helpen u daarbij.

rn

Zorgprofessionals

Voor zorgprofessionals en beleidsmakers wordt het steeds moeilijker. Efficiëntie en kostenbesparing worden steeds belangrijker. De kwaliteit van zorg moet wel blijven gewaarborgd. ChildPoint helpt inzicht te krijgen in de problematiek van het kind om uw zorg te focusseren op dat wat NU de grootste voortgang zal geven. Dat motiveert ouders/kinderen om de behandeling te continueren en voorkomt over- maar ook onderdiagnostiek.

rnNieuwsberichten

Koppeling met LOVS ParnasSys rond

Koppeling met ParnasSys maakt het de leekrachten een stuk makkelijker gebruikt te maken van het Childpoint Functionerings-Profiel.

Lees verder ->

Passend Onderwijs in de Praktijk

Met de invoering van het Passend Onderwijs krijgen leerkrachten kinderen in de klas met ontwikkelingsproblematiek. Hiermee hebben ze nog niet altijd ervaring. Het programma Passend Onderwijs in Praktijk, samen werken aan ontwikkeling is bedoeld om deze kinderen de juiste ondersteuning te bieden.

Lees verder ->