Aanmelden nieuwe client
Home > Academie

ChildPoint Academie

Vaardig in de zorg voor de jeugd
ChildPoint is het instituut dat kennis en ervaring op het gebied van Jeugdzorg beschikbaar maakt voor gebruik in de dagelijkse praktijk van zorgverleners en docenten. ChildPoint richt zich op het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en de complexe werkvloer. De praktische workshops, trainingen en symposia van de ChildPoint zijn bestemd voor hen die op de werkvloer tegen praktische vragen aanlopen. Dit kunnen kennisinhoudelijke vragen zijn. Maar ook vragen over het zorgproces, of over organisatie. Het kan gaan over de aanpak van moeilijke gedragsproblemen, of over het in kaart brengen van complexe situaties op school.

Bij elke training of advisering staat steeds de zorg voor het kind centraal.

Workshops en praktische trainingen voor zorg-professionals

 1. Praktisch werken met complexe aandoeningen
 2. Workshop Afbouw Ongewenst Gedrag volgens de “Echt Wel!” methode (1 dagdeel)
 3. Vaardigheidstraining Afbouw Ongewenst Gedrag volgens de "Echt Wel!" Methode (3 dagdelen)
 4. ADHD voor huis- / jeugdartsen
 5. Praktische verdieping on demand
 6. Workshop over de inrichting en organisatie van een ADHD Poli
 7. Coördinatie en case management 
 8. Workshop in overleg

ChildPoint programma’s voor ouders, docent en schoolleiding

 1. "Echt Wel!" trainingen voor ouders en verzorgers 
 2. Workshop Afbouw ongewenst gedrag volgens de “Echt Wel!” methode (1 dagdeel). 
 3. Vaardigheidstraining Afbouw ongewenst gedrag volgens de "Echt Wel!" Methode (3 dagdelen)
 4. Probleem oplossend werken rond complexe zorgleerlingen (mbv Functionerings-Profiel). 
 5. Beleid maken op school rond zorgthema’s.
 6. Workshop "No Blame" (anti pesten op school).
 7. Adviseren en beleidsontwikkeling voor scholen en instituten 

De zorgverlener of docent heeft in de praktijk van alledag behoefte aan praktische aanwijzingen over het HOE in plaats van nog meer uitleg over het WAT. Startpunt daarbij is de actuele situatie van een kind in zijn omgeving en niet de gewenste. Omdat kinderen en hun situaties verschillen, kunnen geen vaste recepten gegeven worden.