Aanmelden nieuwe client
Home

Welkom bij ChildPoint

ChildPoint is een sociale onderneming

ChildPoint  maakt practische kennis en ervaring op het gebied van Jeugdzorg beschikbaar voor de dagelijkse praktijk van zorgverleners, ouders en docenten. ChildPoint geeft advies, workshops, trainingen en symposia voor hen die op de werkvloer of in de klas tegen praktische vragen aanlopen. Praktische vragen kunnen over kinderen gaan, maar ook over het zorgproces of de organisatie daarvan. Het kan gaan over de aanpak van moeilijke gedragsproblemen, of over het omgaan met complexe situaties op school. Het gaat over zorg. ChildPoint heeft het FunctioneringsProfiel ontwikkeld om zorg nog beter af te stemmen.

ChildPoint FunctioneringsProfiel (FP)
Met dit digitale instrument kunnen kinderen snel gescreend worden en hun huidige functionerings-niveau in kaart gebracht worden. Voor het opstellen van een FP is geen specialist nodig. Het instrument wijst de weg. De invuller volgt systematisch de aangegeven stappen. Het FP begint met een (digitale) vragenlijst die in 20 minuten laagdrempelig is in te vullen door ouders, school of zorgverleners in het veld. De uitkomst wordt grafisch en als tekst getoond, zodanig dat direct zichtbaar is waar NU de grootste zorg ligt. Dit maakt het nemen van beslissingen over een kind of een groep kinderen mogelijk, zonder dat sprake is van overdiagnostiek, of onderdiagnostiek. Bovendien kunnen genomen beslissingen kritisch beoordeeld worden door het FP te herhalen. Daarbij is steeds de vraag: "Gaat het nu beter met het kind?" Dit maakt het volgen van een zorgproces mogelijk. En dat is het uitgangspunt voor het sturen in de zorg voor individuele en groepen kinderen.

YOEP Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie
De ChildPoint | Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie is per 1 januari 2015 gefuseerd en onder de naam YOEP Onderwijs en Zorg voortgezet. Er zijn vestigingen in Rotterdam, Voorburg en Warmond. In die regio's heeft YOEP een hele goede samenwerking opgebouwd met huisartsen, scholen en collega-praktijken. YOEP is een Kinder- en Jeugdpsychiatrische poli. Vernieuwend is dat Intakes en begeleiding zoveel mogelijk op school worden gedaan. evenals de begeleiding van kinderen, ouders en docenten. YOEP Onderwijs en Zorg is WTZi geaccrediteerd en bied Specialistische- en Basis-GGZ  kind-onderzoeken volgens de modernste methoden.

Word coach van uw kind!

Externaliserende gedragsproblemen: De manier waarop kinder- en jeugdpsychiater Michiel Noordzij kijkt naar kinderen met externaliserende gedragsproblemen is buitengewoon nuchter. Dat blijkt meteen wanneer hij in volstrekt duidelijke termen aangeeft wat gedragsproblemen eigenlijk zijn. “We spreken van een gedragsprobleem als een kind regelmatig net dát doet, wat hij niet zou moeten doen. Of wanneer hij nou juist datgene niet doet wat hij wél zou moeten doen.”

Lees het hier hele artikel.

Ouders en kind

In de YOEP Praktijk worden kinderen en jongeren tot 18 jaar met kinder- en jeugdpsychiatrische problematiek behandeld. Ook jong volwassenen, van 18-30 jaar die kampen met de gevolgen van hun jeugdpsychiatrische problematiek, zijn welkom. Indien nodig worden ook ouders begeleid in het omgaan met de ontwikkelingssroornissen en/of gedrgproblemen van hun kinderen.

rn

Scholen en docenten

Voor u als leerkracht of begeleider is de begeleiding van zorgbehoeftige kinderen vaak niet eenvoudig. Het is aan u om hen structuur te geven, hulp te bieden en tegelijk overzicht te houden. Het welzijn van het kind, individueel en binnen de klas, staat voorop en vraagt veel van uw professionaliteit. Training van uw vaardigheden en gebruik van het FP steunt u daarbij. U krijgt beter inzicht in de problematiek. Het wordt makkelijker om slagvaardig te handelen en de communicatie tussen ouders, school en zorgaanbieders beter te laten verlopen. YOEP's Onderwijs en Zorg Specialisten (OZS) helpen u daarbij.

rn

Zorgprofessionals

Voor zorgprofessionals en beleidsmakers wordt het steeds moeilijker. Efficiëntie en kostenbesparing worden steeds belangrijker. De kwaliteit van zorg moet wel blijven gewaarborgd. ChildPoint helpt inzicht te krijgen in de problematiek van het kind om uw zorg te focusseren op dat wat NU de grootste voortgang zal geven. Dat motiveert ouders/kinderen om de behandeling te continueren en voorkomt over- maar ook onderdiagnostiek.

rnNieuwsberichten

Koppeling met LOVS ParnasSys rond

Koppeling met ParnasSys maakt het de leekrachten een stuk makkelijker gebruikt te maken van het Childpoint Functionerings-Profiel.

Lees verder ->

Passend Onderwijs in de Praktijk

Met de invoering van het Passend Onderwijs krijgen leerkrachten kinderen in de klas met ontwikkelingsproblematiek. Hiermee hebben ze nog niet altijd ervaring. Het programma Passend Onderwijs in Praktijk, samen werken aan ontwikkeling is bedoeld om deze kinderen de juiste ondersteuning te bieden.

Lees verder ->